Ungefär 12 procent av de svenska hushållens utgifter går till livsmedel. Utöver det lägger vi 3 procent på alkoholhaltiga drycker och tobak samt 7 procent på restaurangbesök, cafébesök, hotell och annan övernattningsservice enligt siffror Statistiska centralbyrån (SCB).

Livsmedel

Nivån på strax över 12 procent har varit någorlunda stabil under de senaste åren. Under början av åttiotalet var andelen något högre låg då på runt 17-18 procent. Bakom livsmedlens minskande andel av utgifterna ligger lägre livsmedelspriser tack vare en ökad effektivitet, boendekostnadernas andel av utgifterna har vuxit och ökning av annan konsumtion.   

Enligt siffror från Jordbruksverket så spenderade hushållen 25 procent av sina utgifter på livsmedel 1963. Och i slutet av 1940-talet var andelen för livsmedel ungefär 40 procent mot dagens cirka 12 procent.