Styrelseledamot Magnus Nordin har idag meddelat sitt utträde ur styrelsen i Veg of Lund AB. Valberedningen i Veg of Lund genomför sedan tidigare en översyn av styrelsens sammansättning och har i det löpande arbetet identifierat Anders Gustafsson som en kandidat till styrelseledamot.

”Jag kom med i Veg of Lunds styrelse för att bidra med kunskap om snabbrörliga konsumtions­varor, FMCG. Nu när bolaget har en uppdaterad strategi, bra organisation på plats i Storbritannien och ett avtal med First Class Brands of Sweden AB för säljbearbetning på svenska marknaden känner jag inte att jag längre bidrar tillräckligt i styrelsearbetet eller till organisa­tionen för att vara kvar. Därför har jag beslutat att lämna styrelsen”, säger Magnus Nordin.

Valberedningen i Veg of Lund genomför sedan tidigare en översyn av styrelsens sammansättning och har i det löpande arbetet identifierat Anders Gustafsson som en kandidat till styrelseledamot. Anders Gustafsson är marknadsdirektör för Tetra Pak Vietnam och har lång erfarenhet från försäljning och distribution av livsmedel i flera marknader i Sydostasien. Valberedningen bedömer att Anders Gustafsson kan bidra med kompetens för att realisera bolagets uppdaterade strategi.

”Veg of Lund är inne i ett mycket intressant skede av bolagsutveckling och internationell expansion baserad på starka patent för växtbaserade livsmedel. Detta är områden som jag tycker är mycket spännande och som passar min erfarenhet, mina kompetensområden och mina personliga intressen”, säger Anders Gustafsson.

Valberedningens arbete med att se över styrelsens framtida sammansättning kommer med anledning av Magnus Nordins avgång att fortgå. Så snart översynen är klar kommer valbered­ningens fullständiga förslag att offentliggöras och styrelsen kalla till en extra bolagsstämma för att föreslå nyval av en eller flera styrelseledamöter.

Efter Magnus Nordins utträde består Veg of Lunds styrelse av Håkan K Pålsson, styrelseord­förande, Anders Hättmark, Roger Johansson, Linda Neckmar och Eva Tornberg.