Av närmare 1 100 svarande oroar sig drygt fyra av fem (81 %) för sin hälsa. Var tredje svensk (31 %) känner oro flera gånger i månaden. Samtidigt svarar varannan ja på frågan om de har ökat sitt engagemang för hälsa och välmående jämfört med för tre år sedan. De främsta åtgärderna har varit att förbättra kosten (53 %), träna mer (50 %) och stressa mindre (32 %).

Närmare var fjärde har valt att dra ner på alkoholen och ungefär lika många har fokuserat på viktminskning och bättre sömn. Men trots ökade hälsosatsningar uppger 40 procent att de inte mår bättre idag än de gjorde för tre år sedan. Det visar den Sifo-undersökning som WW Viktväktarna har låtit göra.

– Idag är det lätt att gå in i hälsoväggen, då för många hälsoåtgärder nästan har fått bakvänd effekt. Oavsett om det är träning, hälsosam mat, mindre stress eller mer tid för familj och vänner – försök att regelbundet medvetandegöra vad som faktiskt får dig att må bättre. Sen fokuserar du på att göra mer av det, säger Karin Nileskog, hälsocoach på WW ViktVäktarna.

Stora skillnader mellan kvinnor och män
Enligt undersökningen är det betydligt fler män än kvinnor som uppger att de dragit ner på alkoholkonsumtionen, jobbtiden och minskat användandet av snus och cigaretter. Kvinnorna sticker i sin tur ut när det gäller att äta hälsosammare, sova mer och att äta mer kosttillskott och vitaminer (se tabell nedan). Undersökningen visar också att fler kvinnor (41 %) än män (35 %) mår bättre idag än de gjorde för tre år sedan.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 9–12 april 2019. Totalt intervjuades 1095 personer i åldern 16–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

På vilket sätt har du ökat engagemanget för egna hälsan/välmåendet de senaste tre åren?