Skånemejerier återkallar 1 liter standardmjölk (3%) med bäst före-datum 2019-10-31. Mjölken har olyckligtvis inte pastöriserats på korrekt vis i tillverkningsprocessen.

Vid produktion av 1 liter standardmjölk (3%) har ett fel uppstått i tillverkningsprocessen i ett begränsat parti. Den aktuella mjölken har återkallats från de butiker som fått leveranser.

Skånemejerier uppmanar konsumenter som köpt den aktuella mjölken att kassera den. Den som eventuellt har fått i sig mjölken och känner obehag uppmanas att kontakta sjukvården.

Inga andra konsumentprodukter från Skånemejerier har blivit påverkade i processen.

Det är oerhört viktigt för oss på Skånemejerier att våra konsumenter känner sig trygga med våra produkter. Därför återkallar vi all standardmjölk från det aktuella produktionstillfället och beklagar verkligen allt besvär detta kan ha orsakat. Konsumenter som köpt den aktuella mjölken kan ta kontakt med konsumentkontakt för att kompenseras med ny produkt.