Nästan åtta av tio svenskar kan tänka sig att avge ett nyårslöfte om att ändra sina matvanor för miljöns skull.Det visar en Sifoundersökning beställd av nätbutiken Matsmart.
– Många vill minska sitt matsvinn för att bidra till klimatomställningen, säger Matsmarts vd Karl Andersson.

Hushållens onödiga matsvinn uppgår till cirka 280 000 ton per år. Att producera den mängden mat genererar lika mycket koldioxidutsläpp som 317 000 flygresor tur och retur till Medelhavet. Enligt en ny Sifoundersökning genomförd på uppdrag av Matsmart kan nästan åtta av tio svenskar, 77 procent, tänka sig att avge ett nyårslöfte om att anpassa sin matkonsumtion för miljöns skull.

– Kunskapen om matens miljöpåverkan ökar bland svenskarna. Det är väldigt positivt att så många är beredda att ändra sina matvanor för att bidra till en bättre miljö, säger Karl Andersson, vd för nätbutiken Matsmart.

Fyra av tio svenskar, 39 procent, uppger i undersökningen att de skulle kunna avge ett nyårslöfte om att slänga mindre mat. Lika många är beredda att lova att planera sina inköp bättre för att minska matsvinnet. En av tre, 30 procent, kan tänka sig ett löfte om att låta bli att slänga mat bara för att bäst före-datumet har passerats.

– Matsmarts vision är en värld utan matsvinn och det är tydligt att många svenskar ser nyttan av att slänga mindre mat. Det är inte bara en insats för miljön, utan ger också mer pengar över i plånboken, säger Karl Andersson.

Matsmart är nätbutiken somköper in mat från olika producenter som annars riskerar att slängas. Det kan vara på grund av exempelvis förpackningsbyten, överproduktion, säsongsprodukter eller kort bäst före-datum. Under 2018 räddade Matsmarts kunder 3 218 ton mat från att slängas.

Så har vi räknat
– Hushållens matavfall uppgår till 938 000 ton per år. Av detta beräknas 30 procent, drygt 280 000 ton, vara onödigt matsvinn, enligt Naturvårdsverket.
– Att producera 1 ton mat orsakar utsläpp på cirka 1,54 ton koldioxid, enligt Naturvårdsverket. Därmed ger onödigt matsvinn upphov till cirka 431 000 ton koldioxid.
– En flygresa tur och retur Stockholm-Barcelona ger upphov till 1,36 ton koldioxidekvivalenter, enligt klimatkompensera.se. Det innebär att 431 000 ton koldioxid motsvarar cirka 317 000 flygresor.

Om Sifoundersökningen
Kantar Sifo frågade 1 000 svenskar den 21–28 november 2019. Frågan som ställdes var:

Skulle du kunna avge något av följande nyårslöften för att anpassa din matkonsumtion för miljöns skull? Man kunde ange flera alternativ.

Totalt 77 procent svarade ja, i någon form.
Totalt 20 procent svarade nej.

Ja, genom att slänga mindre mat: 39 procent.
Ja, genom att planera mina inköp bättre så att matsvinnet minskar: 39 procent.
Ja, genom att laga maträtter baserat på de råvaror jag har hemma: 33 procent.
Ja, genom att inte slänga mat bara för att bäst före-datumet har passerats: 30 procent.
Ja, genom att bli bättre på att ta hand om matrester: 29 procent.
Ja, genom att minska min köttkonsumtion: 28 procent.
Ja, genom att bli vegetarian: 5 procent.
Annat, vad? 6 procent.
Nej, inget alls: 20 procent.
Tveksam, vet ej: 3 procent.