Idag invigde Spendrups en helt ny tappningslinje för burkar på bryggeriet i Grängesberg – en investering på 200 miljoner kronor. Samtidigt görs en satsning på en ny förpackningslösning för burk i flerpack i dagligvaruhandel – så kallad Keel Clip – som ersätter plastmaterial med papper. Detta innebär en besparing på 100 ton plast per år.

Investeringen i en ny tappningslinje är den största på många år i bryggeriet i Grängesberg. Den höga efterfrågan på burk som förpackning för såväl öl som läsk och vatten och övergången till så kallad ”Sleek can” ligger bakom satsningen. Linjen kommer att kunna producera 60 000 burkar per timme. En del av satsningen innebär också att en helt ny förpackningstyp för burk i flerpack introduceras i Sverige. Keel Clip – som lösningen heter – är 100 procent pappersbaserad och kommer till en början att finnas på Trocadero och Mariestads.

– Vi strävar efter en så hållbar och cirkulär förpackningsflora som möjligt. Genom detta får vi en förpackning som är 100 procent materialåtervinningsbar, vilket är i linje med vårt mål att alla Spendrups förpackningar ska vara helt materialåtervinningsbara till 2025. Papper har också en högre återvinningsgrad än plast och gör mindre skada i naturen om den felaktigt hamnar där. Det är en förpackning som passar både konsument och dagligvaruhandeln, säger Anna Lidström som är hållbarhetschef på Spendrups.

Besparingen av plast kommer att bli cirka 100 ton per år när hela burksortimentet har övergått till Keel Clip. Detta kommer att ske gradvis, eftersom det krävs två produktionslinjer för att täcka hela burkvolymen. Från och med andra kvartalet 2023 går alla Spendrups varumärken över till den nya pappersbaserade förpackningen för burk i flerpack.
– Vi gör en miljonsatsning i det här nya förpackningsslaget och vi gör det med ett långsiktigt perspektiv. Vi är först ute på den svenska marknaden, och i de konsumentundersökningar vi har gjort har vi fått mycket positiv respons. Det innovativa med den här förpackningslösningen är att burkarna hålls ihop på ovansidan, vilket ger en materialeffektiv förpackning, och det kommer också bli ett snyggt och enhetligt intryck på hyllan i dagligvaruhandeln, säger Magnus Willén som är ansvarig för förpackningsutveckling på Spendrups.

Att hitta rätt format och förpackning är en viktig faktor för att vi ska få ett mer effektivt varuflöde när vi exempelvis ska bygga pallar och expolösningar som passar dagligvaruhandeln. Under vecka 14 kommer vi gå över till sleekformat på burkar.

Burk, en växande trend
Med den nya förpackningslösningen kommer Spendrups storsatsa på läsk och alkoholfri öl på burk. Allt fler konsumenter efterfrågar dryck på burk, inte bara i Sverige utan också internationellt. Burken är intressant ur ett hållbarhetsperspektiv då den väger mindre, tar mindre plats och är enklare att återvinna. 2020 återvanns 89,1 procent av alla burkar.