Framtidsförväntningarna i butiks- och e-handeln stiger i september. Bland e-handlarna ökar tron på både försäljning och anställningsvilja, men lönsamhetsutsikterna fortsätter att släpa efter.

Ökad optimism för butiker och e-handel i september
E-handlarnas Framtidsindikator, som sammanfattar tron på försäljning, anställningsvilja och lönsamhet, ökar med 10,2 enheter till 116,5 i september månads Handelsbarometer. Med höstterminen i sikte ökar tron på försäljning och antalet anställda, däremot tvekar e-handlarna kring lönsamheten.

– Tillväxten inom e-handeln är stark och butikerna känner optimism inför hösten. Att få lönsamhet på nätet är dock ett huvudbry för många butiker. Internationella aktörer, pressade priser och hårfina marginaler gör att konkurrensen är tuff, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel. 

Dagligvaruhandlarna optimistiska
Stärkt framtidstro bland dagligvaruhandlarna gör att butikshandeln för första
gången i år kliver över den så kallade neutrala nivån på 100. Framtidsindikatorn för hela butikshandeln landar på 100,9, en ökning med 3,2 enheter jämfört med
augustimätningen. Butikernas tro på framtida lönsamhet är något högre än hos
e-handlarna. 

– Dagligvaruhandeln går fortsatt starkare än sällanköpshandeln. En viktig
förklaring är att sällanköpshandeln har digitaliserats i större utsträckning.
Hemelektronik-, sport- och modehandeln är utsatta för en hård internationell
konkurrens som inte nått dagligvaruhandeln än, säger Karin Johansson.

Framtidsindikatorn för dagligvaruhandeln, det vill säga enbart för butiker som
säljer mat, landar på 108,0 jämfört med 93,6 för sällanköpshandeln.