Skogsindustrikoncernen Stora Ensos förvärv av den nederländska förpackningstillverkaren De Jong Packaging Group är klart, skriver koncernen i ett pressmeddelande.

Skogsindustrikoncernen Stora Enso.

Förvärvet kommer att avsevärt stärka Stora Ensos position på den europeiska marknaden för wellförpackningar och vara en inkörsport till Nederländerna, Belgien, Tyskland och Storbritannien. Förvärvet kommer att öka Stora Enso Packaging Solutions kapacitet för wellförpackningar från cirka 1 200 miljoner kvadratmeter till över 2 000 miljoner kvadratmeter, inklusive De Jongs expansionsprojekt.

De Jongs omsättning för helåret 2022 beräknas till en miljard euro

De Jong Packaging Groups omsättning för helåret 2022 beräknas till cirka en miljard euro. De Jong Packaging produktportfölj och geografiska läge kommer att komplettera och stärka Stora Ensos erbjudande, framför allt inom förpackningar för färska livsmedel, e-handel och industri.

 Annica Bresky, vd och koncernchef på Stora Enso. 

– Jag är glad att officiellt välkomna De Jong Packaging Group som en del av Stora Enso. Detta förvärv avancerar den strategiska riktningen, påskyndar omsättningstillväxten, och bygger marknadsandelar inom förnybara förpackningslösningar i Europa, säger Annica Bresky, vd och koncernchef på Stora Enso.