Per Strömberg, avgående vd ICA Gruppen, har i samband med en extra bolagsstämma valts in i ICA Gruppens styrelse från och med den 1 januari 2023.

Redan i september 2022 meddelade bolaget avsikten att Per Strömberg tar plats i ICA Gruppens styrelse när han lämnar rollen som vd efter drygt tio år. Per Strömberg kommer även att ingå i styrelsens ersättningsutskott.