Frukt och grönsaker kämpar mot negativ volymutveckling – Dagligvaruindex avslöjar nedgången

Under det andra kvartalet 2023 har volymutvecklingen för frukt och grönsaker inom dagligvaruhandeln minskat med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år, enligt den senaste rapporten från Svensk Dagligvaruhandels ’Dagligvaruindex frukt och grönt’. Som en del av sina åtaganden inom folkhälsan har dagligvaruhandeln intensifierat sitt fokus på försäljningen av frukt och grönsaker. Ett av de initiativ som lanserats är ’Dagligvaruindex frukt och grönt’, som mäter volymutvecklingen för dessa produkter och syftar till att öka medvetenheten och främja ökad konsumtion.

Svensk Dagligvaruhandel samarbetar med HUI Research för att ta fram rapporten och följa utvecklingen, samtidigt som de bidrar till att nå Livsmedelsverkets folkhälsomål. Rapporten släpps halvårsvis och presenterar volymutvecklingen mätt i vikt av sålt frukt och grönsaker i dagligvaruhandeln.

Lidl Frukt och Grönt Dagligvaruhandeln
Frukt och grönt i Dagligvaruhandeln

Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel, uttrycker oro över den negativa volymutvecklingen för frukt och grönsaker, som fortsatte under det andra kvartalet, även om volymerna minskade mindre än under det föregående kvartalet. Inflationen är en viktig förklaring till volymminskningen, vilken uppgick till 7,2 procent för frukt och 14,5 procent för grönsaker under det andra kvartalet enligt SCB.

Frukt och grönt.

Under den senaste 12-månadersperioden har försäljningen av frukt och grönsaker minskat med 6,5 procent. Men det finns en liten ljusning då volymminskningen har börjat avta, och hittills i år uppgår den negativa volymutvecklingen till 4,7 procent.

Karin Brynell påpekar att nedgången i försäljningen strider mot Livsmedelsverkets rekommendation om att konsumera mer frukt och grönsaker för att uppnå de rekommenderade nivåerna om 500 gram per person och dag. Den höga inflationen påverkar konsumenternas ekonomi, och det verkar tyvärr som att många svenska hushåll prioriterar bort inköp av frukt och grönsaker.

Denna negativa trend väcker bekymmer om folkhälsan och utmanar dagligvaruhandelns ansträngningar att främja en hälsosam kosthållning bland kunderna.

Text: Jonny Bothin / jonny.bothin@butiksnytt.se