Påsken sänkte dagligvaruhandeln i mars. Försäljningen sjönk med 2,5 procent. ”Tillväxten var något svagare även om man tar hänsyn till påskeffekten”, säger Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

Rensat för påskens påverkan – en kalendereffekt på -5,3 procent – ökade försäljningen i dagligvaruhandeln med 2,8 procent i mars, enligt Dagligvaruindex från Svensk Dagligvaruhandel.

Daniel Liljeberg Svensk Dagligvaruhandel
Daniel Liljeberg, näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

– En ökning på 2,8 procent är inte alls dåligt i jämförelse med annan handel. Samtidigt ska vi komma ihåg att inflationen på livsmedel enligt SCB var 3,4 procent så det finns ingen volymtillväxt, säger Daniel Liljeberg.

De fysiska butikernas försäljning minskade med 2,9 procent i mars.

E-handeln hade däremot en fortsatt stark utveckling och ökade med hela 18,3 procent.

– Det antyder att den typ av inköp som kunderna gör till påsk inte främst görs i e-handeln, säger Daniel Liljeberg.

Under årets första kvartal har tillväxten i dagligvaruhandeln varit 0,9 procent.

De flesta kedjor som rapporterat försäljningen för första kvartalet slår index.

Matrebellerna hade starkast ökning, 5,8 procent följt av Willys som ökade 5,3 procent. Även Hemköp (1,7 procent), Ica Maxi (1,5 procent) och Ica Supermarket (1,1 procent) slog index. Sämre presterade Ica Kvantum (0,5 procent) och Ica Nära (0,4 procent).