Under hösten påbörjar Svenska Retursystem etableringen av solceller på sina logistikanläggningar i Västerås och Vaggeryd. De kommer att bli två av de största takbaserade solcellsanläggningarna i Sverige.

– I energiomställningen till förnybar energi är solenergi en viktig del. Våra solcellsanläggningar kommer att producera stora mängder grön el och bidra till att trycka undan fossil elenergi. Att fylla stora tak som annars hade stått tomma med solceller känns väldigt logiskt och är ett viktigt kliv mot vår vision om en hållbar framtid”, säger Pontus Björkdahl, hållbarhetschef på Svenska Retursystem.

Logistikanläggning i Vaggeryd

Under hösten påbörjas installationer på taken på Svenska Retursystems befintliga logistikanläggning i Västerås och på anläggningen i Vaggeryd som är under uppbyggnad. Sammanlagt beräknas båda solcellsanläggningarna att producera 6,7 GWh per år. Det motsvarar hushållselen för 1340 normalstora svenska villor.*

Inledningsvis kommer elproduktionen att användas i driften av den egna verksamheten, men på sikt finns potential att kunna erbjuda laddmöjligheter för ellastbilar och produktion av vätgas.

– Det är glädjande att vi i samarbete med våra hyresvärdar Mileway och Infrahubs kan producera solenergi på taken på våra två största anläggningar. Vi köper redan idag förnybar elenergi till vår verksamhet, med den här satsningen kan vi öka tillgången på fossilfri elenergi”, säger Hans Byström, inköpschef på Svenska Retursystem.

* Svenska villor som använder andra källor för uppvärmning än el, till exempel fjärrvärme, förbrukar i snitt 5000 KWh/år, källa SCB

Fakta solcellsanläggning Västerås

Installationsbolag av solceller: Svea Solar
Fastighetsägare: Mileway
Beräknad årsproduktion: 3 GWh
Driftsättning: Q4 2022 (preliminärt)

Fakta solcellsanläggning Vaggeryd

Installationsbolag av solceller: Soltech Energy Solutions
Fastighetsägare: Infrahubs
Beräknad årsproduktion: 3,7 GWh
Driftsättning: Våren 2023