Stora aktörer inom dagligvarubranschen antar nu en gemensam avsiktsförklaring om att tillsammans starta omställningen av plastförpackningar för frysta livsmedel. Avsiktsförklaringen är ett steg på vägen att nå målet om att alla förpackningar av plast ska vara materialåtervinningsbara.

Svensk Dagligvaruhandels medlemmar Axfood, City Gross, Coop Sverige, ICA Sverige och Lidl Sverige, samt livsmedelsleverantörerna Dafgårds, Findus Sverige, Guldfågeln, Ingelsta Kalkon och Orkla Foods står bakom avsiktsförkaringen. Dessa aktörer åtar sig att senast under 2022 påbörja omställningen av plastförpackningar för frysta livsmedel.

Konkret innebär det att man åtar sig att arbeta mot att primärt använda:

  • Förpackningar som inte är sammansatta av flera olika sorters plast.
  • Plastförpackningar som har max 60 procent tryckyta (inkl. lack).
  • Transparenta eller vita förpackningar.
Karin Brynell
Karin Brynell

– Tekniken kring smartare förpackningar utvecklas ständigt, och genom att komma överens inom dagligvaruhandeln, och med ett antal stora leverantörer, ökar vi nu farten i omställningen. Omställningen får dock inte gå ut över ambitionen att minska matsvinnet. Utmaningen är att behålla förpackningens förmåga att skydda och bevara maten, samtidigt som den ska gå att återvinna, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Redan under våren kommer de första förpackningarna som är utformade för att möta kraven på ökad återvinning att komma ut i frysdiskarna.