Klimatförändringar, Brexit, miljökamp, teknologi och GMO är bara några av de ämnen som kommer att diskuteras på Nordic Organic Food Fair 2019. Detta tvådagars-evenemang arrangeras återigen på MalmöMässan den 13-14 november, och har ett fullspäckat seminarieprogram, där tusentals inköpare och återförsäljare får ta del av tankeväckande samtal om utmaningar, möjligheter, innovationer och framtida trender inom den ekologiska branschen.

Högprofilerade talare från The Soil Association, Organic Sweden, KRAV, Natural Products Global, Futerra Sweden, Arla (Finland), Ecovia Intelligence, EkoMatCentrum, Organic Denmark, Beyond GM med flera, är klara för att delta.

Besökare kan även upptäcka de största ekologiska livsmedlen som snart kommer ut på den svenska marknaden i en live-pitch för Paradiset, den hållbara matvarukedjan. För första gången låter man utvalda producenter inom olika kategorier pitcha sina produkter live inför Paradisets inköpsteam, och vinnarna har möjlighet att hamna på denna etiska återförsäljares leverantörslista.

Andra höjdpunkter i Organic Theatre är exempelvis:

Organic Brexitmed Erik Hammar, grundare av Kakaw.se, Emma Yeats, operations manager, (kvalitet och kontroll), på Soil Association, och Jonas Englund, global business developer på Business Sweden – Erik kommer att prata om de svårigheter och utmaningar som han har mött som småföretagare och importör av fin choklad från Storbritannien till Sverige, i samband med Brexit. Emma Yeats och Jonas Englund kommer att prata om villkoren för handeln med ekologiskt till och från Storbritannien. Detta seminarium kommer att ge fakta på både regelnivå och kommersiell affärsnivå.

Global Market for Organic Food & Drink: Update & Outlook med Iveta Kovacova, senior research executive på Ecovia Intelligence – Den globala försäljningen av ekologiska livsmedel översteg 100 miljarder dollar för första gången 2018. Trots att den sunda tillväxttakten fortsätter, så kvarstår många utmaningar. Detta seminarium uppdaterar bilden av den globala marknaden för ekologiska produkter, med särskilt fokus på marknadstrender och utvecklingen inom de största områdena. Man kommer att lyfta fram exportmöjligheter för nordiska livsmedelsföretag.

Sweden joins the Organic September movement – how to communicate the benefits of organic food med Anita Falkenek, CEO på KRAV, och Charlotte Bladh André, CEO på Organic Sweden – Inspirerade av Soil Associations kampanj“Organic September”, har Organic Sweden, Ekologiska Lantbrukarna, KRAV och Sveriges Konsumenter startat en samarbetskampanj som lyfter fram fördelarna med ekologisk mat. Målet för kampanjen, som återkommer varje september, är att sprida kunskap och samverkansvärde på den ekologiska marknaden. Samtalet kommer att handla om erfarenheterna från första året, och återförsäljare och producenter kommer att ge sin bild av hur kampanjen fungerar på fältet.

Organic Apps medEva Fröman och Mimi Dekker, grundare av EkoMatCentrum, och Jonas Möller, manager business development på Sisyfos Digital AB – EkoMatCentrum har lanserat Sveriges första ekoapp, (EkoGo), med ekologiska restauranger och matställen. Eva och Mimi kommer att prata om tankarna bakom appen, hur den fungerar och vad de hoppas att uppnå med den.

The Story of Arla Milkchainmed Tomi Sirén, head of digital på Arla Finland – Besökarna på detta seminarium kommer att få höra historien om Arla Milkchain och hur visionen om att bygga den mest transparenta värdekedjan inom mejeribranschen förverkligades. Sirén kommer att diskutera vilken roll blockchain-teknik spelade i projektet och hur den kan användas för att främja transparens, spårning och generell hållbarhet inom FMCG.

‘Organic GMOs’ – Is this the future of sustainability? med Pat Thomas och Lawrence Woodward, chefer på Beyond GM, doktor Stefan Jansson, professor vid institutionen för fysiologisk botanik på Umeå universitet, ochdoktor Odd-Gunnar Wikmark, forskare/programkoordinator på GenØk, Center förbiosäkerhet, Norge – I Norge och Danmark – liksom i många delar av Europa – höjs röster från den biotekniska industrin och bland forskare för att nya genmodifierande tekniker som CRISPR ska vara undantagna från regelverket, för att hjälpa lantbruket att uppnå miljömålen. Samtidigt känner ett ökande antal människor att detta för med sig oundvikliga frågor om matsäkerhet och transparens – liksom möjliga risker för den ekologiska marknaden. Detta panelsamtal sammanför experter från båda sidor av debatten.