Under 2020 kommer EU att satsa 200,9 miljoner euro på marknadsföring av jordbruksprodukter och livsmedel som är producerade i EU. Det handlar om marknadsföring både inom och utanför EU. I februari hålls en informationsdag i Stockholm om stödet och hur det går till att söka pengar. Ansökningsperioden pågår från januari till april 2020.

Branschorganisationer, producentorganisationer och andra organisationer som arbetar på en övergripande nivå och som exempelvis vill främja en viss produkt kan ansöka om stöd. Enskilda företag kan inte söka dessa medel men varumärken är tillåtna. Den som beviljas stöd får 70-85 procent av kampanjkostnaderna betalda av EU. Ansökningsperioden pågår från januari till april 2020.

Marknadsföring både inom och utom EU
Inom EU kan man söka pengar för kampanjer inriktade på att informera konsumenterna om den höga kvalitén på EU:s produkter vad gäller exempelvis livsmedelssäkerhet, djurskydd, miljö, hållbarhet, kvalitet, smak och tradition. 8 miljoner euro av budgeten för den inre marknaden är vikta för kampanjer som ska främja konsumtionen av frukt och grönsaker inom EU.

Utanför EU är målet att öka exporten på marknader med stor tillväxtpotential såsom Kina, Japan, Korea, Sydostasien, Sydasien, Kanada, USA och Mexiko. 5 miljoner euro av budgeten för marknadsföring i länder utanför EU är öronmärkta för nöt- och kalvkött.

Det kan vara bra att hitta organisationer i andra länder att samarbeta med. Att samarbeta med en organisation som tidigare har fått stödet underlättar ofta ansökningen. På Chafeas hemsida kan du hitta ytterligare information och lämpliga samarbetspartners.

Informationsdagar
Kommissionen kommer att anordna en informationsdag i Bryssel den 30 januari 2020 för att informera om stödet och ansökningsprocessen. Sista anmälningsdag är den 26 januari. Dagordning och anmälningslänk hittar du här.

Det kommer även att anordnas en informationsdag i Stockholm den 19 februari 2020. Ytterligare information kommer inom kort.