Magnus och Karin Wessman med Nybygget Grävsten utses till Årets nötköttsföretagare i Östergötland 2019 under ceremoniella former, söder om Bankekind och Linköping, måndagen den 21 oktober kl. 12.00.

”Magnus och Karin Wessman är goda förebilder för andra uppfödare. Deras nötköttsproduktion kännetecknas av noggrann planering och uppföljning.”

På Nybygget bedrivs sedan 2013 nötköttsproduktion, främst i form av mjölkrastjurar. Även några dikor finns för att sköta gårdens beten. Produktionen drivs målmedvetet med allt från tillväxtmål till antal arbetade minuter per djur och dag, och följs noggrant upp från insättning till slakt.

Priset delas ut av Sofia Persson, ledamot i LRFs regionstyrelse Östergötland och i Svenska Charolaisföreningen, och Gustaf Sturesson ordförande i Östra Nötköttsproducenterna. Linnea Borgenvall från Gård & Djurhälsan, medverkar också vid ceremonin. Till lunchen bjuds det på hamburgare.

Motivering till årets pristagare:
Nötköttsproduktionen på Nybygget, med huvudsakligen uppfödning av tjurar, men också en mindre dikobesättning, kännetecknas av noggrann planering och uppföljning. Målen följs ingående upp med resultat och åtgärder, vilket är grunden för ett långsiktigt och lönsamt företagande. Resultat-utvecklingen är positiv. Magnus bidrar också med sina erfarenheter genom att delta i flertalet erfa-grupper. De är goda förebilder för andra!

Detta är en utmärkelse som LRF årligen delar ut. Temat för årets pris är ”Unga lantbrukares mål och uppföljning av nötköttsproduktion”. Många besökare väntas komma ut till det framgångsrika lantbrukarparet, som har sin verksamhet mindre än 30 minuter från Filbytertorget i Linköping.
Kom, se och lyssna på hur Nybygget jobbar med mål och uppföljning!