Rökutvecklingen i Löfbergs kaffeskrapa i Karlstad är nu under kontroll. Orsaken till rökutvecklingen var en mindre glödbrand i en kylcylon Glödbitar passerade genom en skorsten och antände taket utifrån.

Svart rök steg från kaffeskrapan i Karlstad. Polis och räddningstjänst är på plats.

Evakuering av personal och kontakter med räddningstjänst har fungerat enligt alla rutiner. Inga personer har skadats, och de materiella skadorna är minimala.