I mars röstades ett förbud mot engångsartiklar i plast igenom i EU. Förbudet omfattar plastartiklar som sugrör, bestick och bomullspinnar och börjar gälla redan 2021. Plastfrågan växer, ställer nya krav på företag och allmänhetens medvenhet blir allt större. Att säkerställa en strategi för ett hållbart förhållningsätt till dina materialval är viktigare än någonsin.

Den 3 oktober på Kistamässan presenterar Empack The Plastic Debate, paneldebatten som lyfter utmaningarna och ger lösningarna på den världsomvälvande plastproblematiken. Representanter ifrån Sveriges främsta företag samlas för att gå på djupet i plastfrågan under ledning av den erfarne moderatorn Per-Stefan Gersbro.

petflaskor miljö

I takt med att plastproblematiken har tagit en allt större plats i samhällsrummet har det blivit allt viktigare för företag att agera. Men trots att företag bär ett stort ansvar står många av experterna enade om att det måste börja hos individen.

–  Jag tycker att alla ska fundera över sin plastanvändning generellt (eller egentligen över all form av materialanvändning). Vilka onödiga material kan vi ta bort? Hur kan vi se till att de material vi använder går till återvinning? Hur kan vi se till att vi använder mer av återvunna material – säger Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet.

Som Åsa Stenmarck uttrycker det, börjar arbetet framåt hos varje individ där du som konsument och företagare tänker igenom och värderar din materialanvändning. Vad kan plockas bort och vad måste göras för att säkerställa en cirkulär materialhantering och fossilfri råvara.

–  Det är av stor vikt för oss att fortsätta minska användningen av onödigt förpackningsmaterial, se över om vi kan göra tunnare lösningar med bibehållen funktion, fasa ut fossil råvara i plasten samt att säkra att den går att återvinna, både vad gäller design och materialval. Till exempel förenkla ofta komplicerade förpackningar där det kan finnas många olika typer av plast,  säger Torkel Bergengren, Arla Foods.

I ett företagsammanhang sätts det i och med det nya EU kraven större krav och restriktioner på hur plasten får användas och hanteras. Det blir en stor utmaning för företag som har plast och engångsartiklar som en del av sin business. Elisabeth på Duni framhäver att de lägger stor vikt vid att hitta andra aktörer för att hitta sammanlänkade lösningar till ett hållbart förhållningssätt.

–  I hela kedjan måste vi söka ökat samarbete för att skapa marknader för innovativa, fullt miljöanpassade material och åtgärder och infrastruktur för ökad återvinning och minskad nedskräpning, menar Elisabeth Gierow, Duni.

Läs också: IKEM kommenterar idag regeringens utredning om plast

Även Lena på IKEM framhåller vikten av att nyttja återvunnet material. Därtill framhäver hon plasten som ett av de bättre förpackningsmaterialen vilket också riktar fokus till att hitta lösningar för en cirkulär användning av plasten snarare än att fasa ut plasten som materialval.

–  Plast är i många fall det bästa förpackningsmaterialet. För att minska miljöpåverkan ytterligare ska förpackningarna designas för återvinning samt innehålla mer återvunnen plast. IKEM vill att all plast återvinns. Då behövs samarbete i värdekedjan, nya lösningar och olika åtgärder. Därför är det positivt att det händer så mycket nu inom området,  säger Lena Lundberg, ansvarig plastråvarufrågor, IKEM.

Den 3 oktober samlas en oerhört stark panel i The Plastic Debate på Kistamässan för att ge plastfrågan ett ännu större fokus. Per Stefan Gersbo, moderator, lyfter debatten som mycket stark och framhäver paneldeltagarna för att ha plastfrågan som hösta prioritet.

–  Plastfrågan har högsta prioritet hos samtliga inbjudna paneldeltagare. Vad görs och hur resonerar våra experter? Jag ser fram emot en riktigt givande debatt, Per-Stefan Gersbro, moderator, The Plastic Debate.

The Plastic Debate. Representanter; Elisabeth Gierow, Duni, Lena Lundberg, IKEM, Torkel Bergengren, Arla Foods, Åsa Stenmarck, IVL Svenska Miljöinstitutet, Allan Dickner, IKEA. Moderator: Per Stefan Gersbro, Paccedo. Obs! Debatten kommer att vara på engelska.

Debatten presenteras på Kistamässan, den 3 oktober, kl. 13.15 – 14.00.