Orklabolagen i Sverige bildar nu en gemensam kommunikationsfunktion i syfte att ta en tydligare position och stärka det gemensamma varumärket på den svenska marknaden. Cecilia Gannedahl tillträder den nyinrättade tjänsten som kommunikationsdirektör.

Orkla är Nordens ledande aktör av varumärken och konceptlösningar till dagligvaruhandel, apotek, bageri och storhushåll. I Sverige är Orkla verksamma inom fyra affärsområden; Foods, Confectionery & Snacks, Care och Food Ingredients. Tillsammans omsätter de svenska bolagen i koncernen nära 7 000 MSEK och har drygt 3 000 anställda.

– Orkla är en viktig arbetsgivare på ett tiotal orter i Sverige och våra produkter finns i de flesta svenskars hem. Med det kommer ansvar och skyldigheter, inte minst när det kommer till hållbarhet. Därför vill vi stärka dialogen med viktiga intressenter och öka kännedomen om vad Orkla står för och kan bidra med i samhället, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Cecilia Gannedahl kommer närmast från en tjänst som kommunikationschef på IKEA Group med ansvar för Employer Branding. Hon har tidigare varit HR- och kommunikationsdirektör på Kungsleden och VD på kommunikationsbyråerna Springtime och GCI Stockholm.

Ett första steg i utvecklingen av ett gemensamt varumärke för Orkla Sverige är att slå ihop de externa kommunikationskanalerna för pressrum och sociala medier.

– Genom att kommunicera med våra målgrupper i gemensamma kanaler hoppas vi tillsammans bilda en starkare röst, vilket både underlättar för de som vill kontakta oss och skapar förutsättningar för oss att påverka i de frågor där vi vill göra skillnad, säger Cecilia Gannedahl.