Dalsspira som finns representerat i butiker från Åmål och Strömstad i norr till Göteborg i söder. Ökar sin försäljning under augusti med 17%, det är iofs en nedgång med 2% mot föregående månad. Men trenden pekar uppåt för bolaget som är noterade på Spotlight Stock Market sedan 2015-12-21 under kortnamnet (SPIRA) och handlas via banker och fondkommissionärer

För augusti 2019 uppgick försäljningen till 2 564 tkr (2 189 tkr) vilket motsvarar en ökning med 17 % jämfört med föregående år.

Läs också: Dalsspiras Grillost lanseras på Ica

”Stadig försäljningsökning på hemmamarknaden”

– Dalsspira mejeris affärsidé är att erbjuda lokalproducerade komjölksprodukter med god smak och unika egenskaper. Med våra produkter kan alla konsumenter göra ett val som känns bra i magen. Vi värnar om djur, människor och landskap, säger Malin Jakobsson, VD Dalsspira mejeri.

Ackumulerat uppgår försäljningen för 2019 till 19 254 tkr (16 173 tkr), en ökning med 19 % jmf mot föregående år.