DAVA Foods med varumärket Lantägg, som ingår i Danish Agro, bygger en 7 200 m² stor solcellspark utanför packeriet vid E20 i Skara. Solcellsparken är i bruk från november och kommer täcka ca 60 procent av packeriets totala elförbrukning.

DAVA Foods arbetar aktivt med att utveckla och stödja sina producenter och kunder med valen av hållbart material, arbetssätt, logistik och energi. Som ett bevis på detta lanserade DAVA Foods under varumärket Lantägg i fjol det första klimatcertifierade ägget någonsin tillsammans med Svenskt Sigill. Under en tid har man planerat och utvärderat möjligheten att bygga en solcellspark som ska stå för majoriteten av packeriets energiförbrukning. Och nu, lägligare än någonsin, står den strax klar.

– Byggnationen av solcellsparken är en del av hela det stora hållbarhetsarbete som vi arbetar med löpande i DAVA-koncernen. Vi har tidigare sett över och bytt ut belysning och minimerat vattenförbrukning, övergått så långt det går till återvunnen plast i förpackningarna och optimerat våra transporter. Att vi har höga energipriser just nu gör att vi förutom att få en grönare verksamhet kommer att kunna räkna hem investeringen ännu snabbare än enligt tidigare kalkyler, säger Kristian Ramstad VD på DAVA Foods

Solcellsparken kommer att omfatta cirka 920 paneler på en yta av 2350 m² och stod klar den sjunde november. Den totala installerade kapaciteten kommer att stå för ca 60 % av packeriets elförbrukning och den el som inte används kan säljas vidare. Solcellsparken är framtagen tillsammans med Yokk Solar och ställningen, WoodRack, är konstruerad av trä vilket ger ett lägre klimatavtryck. Yokk Solar är verksamt inom industri, fastigheter och lantbruk i hela södra Sverige.