Findus har uppnått sitt mål om 100 procent certifierad fiskportfölj, vilket är en del av bolagets långsiktiga hållbarhetsstrategi. Sist ut var Findus Laxpytt som nu är ASC-certifierad, vilket innebär att laxen kommer från socialt och miljömässigt hållbara odlingar. Nu fortsätter Findus att bredda sitt arbete för hållbara hav genom att stötta arbetet mot spökfiske, det vill säga övergivna fiskeredskap som fortsätter att fånga fisk och andra djur.

– Findus var först i Sverige med att lansera MSC-certifierad fisk på marknaden år 2003. Sedan dess har vi drivit utvecklingen framåt genom att löpande MSC- och ASC-certifiera fisksortimentet. Redan år 2015 blev all vår vildfångade fisk MSC-certifierad och nu kan vi stolt berätta att all vår odlad fisk är ASC-certifierad. Det betyder att konsumenter enkelt kan göra bra val för miljön och hälsan när de besöker frysdisken, säger Anna Jarleman, nordisk hållbarhetschef på Findus.

ASC-certifiering garanterar att Findus lax kommer från odlingar som tar hänsyn till miljö, biologisk mångfald, vattenbestånd, samt tar ansvar för foder och sociala förhållanden. Arbetet för att uppnå 100 procent certifierat fisksortiment är en del av Findus strategi som är i linje med FN:s Globala mål för hållbar utveckling. En utveckling som sker i nära samarbete med bolagets leverantörer. Därutöver satsar Findus bland annat på att halvera matsvinnet i fabrik och logistikkedjan, samt driva utvecklingen av hälsosamma produkter framåt.

– Findus Laxpytt gör det enkelt för konsumenter att äta odlad lax som innehåller viktiga näringsämnen såsom vitamin D, selen, omega-3 och jod. Laxen i pytten kommer från de delar som blir över vid produktion av laxfiléer, vilket är positivt då det bidrar till minskat svinn i leverantörskedjan, säger Anna Jarleman.

Nu fortsätter Findus att bredda sitt arbete för hållbarare hav. Senast valde Findus att gå med i Global Ghost Gear Initiative (GGGI). Ett initiativ som samlar regeringar, fiskbranschen, företag, akademin och icke-statliga organisationer för att lösa problemen med spökfisket, det vill säga övergivna och förlorade fiskredskap fortsätter att fånga fisk och djur. Något som har en allvarlig påverkan på havsekosystemen.

– Trots att vi är bland de första i Sverige som har 100 procent certifierat fisksortiment så är vi inte nöjda. Vi ska fortsätta hitta samarbeten och initiativ som bidrar till hållbarare hav, där GGGI är ett av dem. Tillsammans med flera olika aktörer ska vi lokalisera och stoppa spökfisket över hela världen och samtidigt minska mängden plast i haven. Vi jobbar även långsiktigt med att utveckla vårt produktsortiment och introducera nya arter på marknaden. Detta för att skapa ett varierat utbud, vilket i sin tur bidrar till mindre belastning på några få fiskarter, säger Anna Jarleman.