Försäljningen i ICA-butikerna steg med 4,2 procent i oktober 2019 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,9 procent.

Under oktober 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 930 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 4,2 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-oktober 2019 uppgick försäljningen till 100 509 Mkr, en ökning med 3,0 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för oktober månad uppgår till +0,5%.

Per den 31 oktober uppgick antal ICA-butiker till 1 271.