Ny möjlighet för jägare att kunna leverera en begränsad mängd vildsvinskött direkt till konsument, en ny typ av företag som kan hantera och sälja vildsvinskött, ekonomiskt stöd och en uppdaterad utbildning för jägare. Det är några förslag för att mer svenskt vildsvinskött ska komma ut på marknaden. Nu går förslagen ut på remiss.

Vildsvin är ett djur som ger klimatsmart kött men som är belagt med vissa säkerhetsbestämmelser från EU då de kan bära på trikiner. Det har hittills inneburit en hantering i Sverige som upplevs som krånglig. Idag måste vildsvinskött undersökas på en vilthanteringsanläggning innan det får säljas vidare.

Läs också: Vill få fler att vilja äta vildare!

Vildsvin orsakar dessutom årligen stora skador på mark och i trafiken. De förökar sig snabbt och är svåra att jaga. Under året har Livsmedelsverket, i samverkan med berörda parter, därför sett över hela kedjan från skog till bord. Målet är att mer svenskt vildsvinskött ska nå marknaden och därigenom bidra till en vildsvinsstam i balans – utan att äventyra livsmedelssäkerheten.

Veterinär Arja Helena Kautto vid Livsmedelsverket.

– Det finns ingen universallösning. Det är en kedja med många aktörer som kräver flera olika åtgärder och en ökad samverkan för att vi tillsammans nå målet, säger Arja Helena Kautto, projektledare vid Livsmedelsverket.


Fler alternativ och subventioner

Framöver föreslås specialutbildade jägare, efter att själva provtagit för trikiner, kunna sälja en begränsad mängd vildsvinskött direkt till konsument.
Därtill föreslås en ny typ av företag som ska kunna ta emot och hantera vildsvin. Det blir ett komplement till de vilthanteringsanläggningar som redan hanterar vildsvin.

Bland förslagen finns även statliga subventioner som på olika sätt ska öka motivationen och möjligheten för jägare att jaga och företag att hantera vildsvin.

– Kostnaderna för jakt, transporter och provtagning lyfts fram som hinder för att jägare idag ska kunna skjuta mer vildsvin. Därför lämnar vi förslag på hur man kan underlätta för jägare och samtidigt förbättra för de företag som arbetar med vilthantering redan idag, säger Arja Helena Kautto.

Många idéer och förslag har framkommit under arbetet. De flesta av dem berör främst andra aktörer än Livsmedelsverket.

Slutrapport sista november

Arbetet med hur hanteringen och avsättningen av vildsvinskött kan förenklas har skett på uppdrag av regeringen. Remissrundan berör ett 70-tal myndigheter, aktörer och intresseorganisationer. Slutrapport ska lämnas till regeringen senast den 30 november.

Källa: Livsmedelsverket