Gordon Delivery tilldelas Vinnovastöd för Utveckling av Circular – En Miljövänlig Hemleveransförpackning

Gordon, ett företag specialiserat på ”last mile” lösningar, har mottagit stöd från Vinnova för att vidareutveckla sin innovation ”Gordon Circular”. Den senare är en återanvändbar förpackningslösning avsedd för hemleveranser av livsmedel.

LÄS OCKSÅ: Gordons nya förpackningslösning

Ali Ghoce, VD och medgrundare på Gordon Delivery.

Gordon Circular möjliggör minskningen av användningen av papperskassar och kartonger i samband med hemleveranser av livsmedel. Istället introduceras en cirkulär process där förpackningarna återlämnas, rengörs och förbereds för nya leveranser.

LÄS OCKSÅ: Gordon förnyar och utökar sin fordonsflotta

I samarbete med Coop, Samhall, Mylla och AD Company har Gordon beviljats ett stödbelopp på 1 992 799 kronor för projektets genomförande, planerat att sträcka sig över ett och ett halvt år. Denna finansiering tilldelas inom ramen för utlysningen ”Klimatneutral e-handel”.

Gordon Delivery.

Projektets huvudmål är att färdigställa de åtta väsentliga systemkomponenter som identifierats för Gordon Circular: spårbarhet, teknisk plattform, fysisk förpackning, tvättprocess, logistikflöde, affärsmodell, konsumentupplevelse och hållbarhet. Genom detta skapas förutsättningar för en bred implementering av systemet när projektet når sitt avslut.

Text: Jonny Bothin – Butiksnytt