Lidl Sverige har meddelat att Marita Wengelin nu axlar rollen som kommunikations- och CSR-chef sedan den 1 juni. Hon kommer från en framstående befattning som kommunikationschef på MAX Burgers och har nu ansvaret för att leda Lidl Sveriges interna och externa företagskommunikation samt övergripande arbete inom hållbarhet.

Med Marita Wengelin som senaste tillskottet stärker Lidl Sverige sin kompetens och erfarenhet ytterligare. Målet är att bli det självklara valet för svenska hushåll och stärka sin position på marknaden. Jakob Josefsson, VD för Lidl Sverige, uttrycker sin förväntan på det kommande samarbetet och betonar Maritas kapabilitet att främja intern och extern kommunikation samt att förstärka framförandet av Lidls omfattande hållbarhetssträvan.

Med en omfattande bakgrund inom kommunikation, marknadsföring, ledarskap och hållbarhetsarbete kommer Marita Wengelin till Lidl Sverige efter att ha haft en betydande roll på internationell nivå inom MAX Burgers, där hon arbetade med PR, internkommunikation, kundservice, hållbarhet och krishantering. Hennes insatser belönades även genom flera uppmärksammade PR-initiativ. Hennes erfarenhet sträcker sig även till andra svenska och internationella företag, särskilt inom service- och besöksnäringen.

Lidl Sverige har under de senaste åren vuxit snabbare än branschgenomsnittet och har ambitiösa planer för framtida expansion. Med en långsiktig vision om att nå 300 butiker, fortsätter de sitt åtagande att erbjuda högsta kvalitet till bästa pris på marknaden.

Marita Wengelin uttrycker entusiasm över sin nya roll och hennes möjlighet att bidra med sina ledarskaps-, kommunikations- och hållbarhetskunskaper. Hon ser fram emot samarbetet med ledningen och poängterar Lidls globala närvaro och dess betydelse för det svenska vardagslivet, från norr till söder. År 2023 firar Lidl 20 år i Sverige och Marita är entusiastisk över att vara en del av företagets framgångsrika utveckling på den svenska marknaden.

I rollen som kommunikations- och CSR-chef kommer Marita att leda avdelningen Corporate Communications & CSR och rapportera direkt till VD för Lidl Sverige. Avdelningen, med tio medarbetare, hanterar områden som internkommunikation, PR-samarbeten med Lidls marknads- och försäljningsavdelning, företagskommunikation inklusive public affairs, press- och medierelationer samt koordinering av Lidls hållbarhetsinitiativ i Sverige. Den organisatoriska strukturen speglar Lidls internationella närvaro med verksamhet i 32 länder och närmare 376 000 medarbetare.