Hon är sedan 1 juni ny hållbarhetschef och innovationssamordnare i Polarbrödsgruppen AB. Cindy har jobbat inom Polarbrödskoncernen sedan 2008, senast med rollen som koncernanalytiker, och har även bakgrund inom universitetsvärlden, som lektor i statsvetenskap.

Förutom att ansvara för Polarbrödskoncernens hållbarhetsarbete kommer Cindy att samordna koncernens insatser inom innovation.

– Det är spännande och inspirerande att ta den här rollen i ett företag som jobbar så strategiskt och målmedvetet med hållbarhet och i en tid när innovation ligger högt upp på dagordningen. Det känns lite pirrigt i magen och samtidigt jättekul, säger Cindy Kite.

Cindy har under flera år jobbat med hållbarhetsfrågor i sin roll som analytiker. Hon har också representerat företaget i flera externa hållbarhetsnätverk sedan februari, då tidigare hållbarhetschefen Carina Roos slutade.

– Det blir en fantastiskt bra lösning att Cindy tar över efter Carina på hållbarhetssidan. Hon är väl insatt i frågorna har redan bra kontakter i våra externa nätverk. Dessutom känns det spännande att lyfta samordningen av innovationsfrågorna till moderbolaget. Tanken med det är att hålla ihop arbetet som sker i koncernen med hjälp av våra kloka, uppfinningsrika medarbetare, säger Karin Bodin, koncern-vd.

Polarbrödsgruppen är Polarbrödskoncernens moderbolag som stöttar koncernens verksamheter och ägare med specialistkunskap och arbetar med att säkerställa en hållbar utveckling.