Under hösten får flera av Norrmejeriers förpackningar en liten uppfräschning. Med det nya utseendet vill Norrmejerier göra det ännu enklare att välja norrländska mejerivaror i butiken. I samband med detta övergår man också helt till den mer miljövänliga mjölkförpackningen med skruvkork – vilket ökar andelen förnybart material från 84 till 92 procent.

Det är dock inga drastiska förändringar av utseendet, konsumenterna kommer fortfarande att känna igen sig. Nytt är dock att Norrmejerier, för att förtydliga produkternas ursprung, nu väljer att använda bestämd form på produktnamnet. För att signalera att det till exempel inte bara är mjölk. Utan Mjölken, härifrån Norrland.

Läs också: Norrmejerier lanserar ny strategi

– Vi vill göra det ännu enklare att välja norrländska mejeriprodukter i butikshyllan. Med de nya produktnamnen vill vi förmedla att det faktiskt är skillnad på t ex mjölk och mjölk. Väljer du mejeriprodukter från våra norrländska mjölkbönder får du inte bara produkter som smakar gott, dina pengar stannar också här i norr och gör gott för hela Norrland, säger Annah Svensson, Marketing&Product Manager för Norrmejeriers färskvarusortiment.

De produkter som får nytt utseende är Norrmejeriers mjölk, fil och matlagningsprodukter och kommer att dyka upp i butikerna under hösten.

En annan nyhet är att Norrmejerier nu helt övergår till den så kallade Tetra-Edge-förpackningen med skruvkork för all enlitersmjölk. Förpackningen med skruvkork är uppskattad av många konsumenter, men framförallt är förpackningen bättre för miljön än den gamla tegelstensförpackningen. Andelen förnybart material ökar nämligen från 84 till hela 92 procent med den nya förpackningen.

– Ett aktivt hållbarhetsarbete är en grundpelare i Norrmejerier och vi ser hela tiden över vårt sortiment och hur vi kan göra förändringar som gör gott inte bara för Norrland utan miljö och klimat i stort, säger Annah Svensson.

Nytt under hösten är också att Norrmejerier utökar sortimentet mjölk i nya familjeförpackningar (1,5 liter) till att förutom mellanmjölk även omfatta ekologisk mellanmjölk och standardmjölk. De allra populäraste mjölksorterna