Norrmejerier utser sin första hållbarhetsdirektör, som också tar plats i företagets ledningsgrupp. Anna-Karin Karlsson ska leda arbetet mot Norrmejeriers långsiktiga mål: att göra Norrland till en klimatpositiv zon med en levande livsmedelsproduktion.

–   En hållbar utveckling av Norrland förutsätter att vi agerar hållbart genom hela näringskedjan, från mjölkgården, via mejeriet, fram till att konsumenten återvinner förpackningen. De norrländska mjölkgårdarnas betydelse för den lokala livsmedelsförsörjningen och ett hållbart Norrland får inte underskattas. Jag är både glad och stolt över att nu få leda det viktiga arbetet, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier. 

Anna-Karin Karlsson Norrmejerier
Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier. 

Anna-Karin Karlsson har tidigare varit ansvarig för Norrmejeriers hållbarhetsprogram och får nu i uppdrag att integrera hållbarhetsarbetet i hela företaget. Hon är i grunden livsmedelsagronom och har arbetat på Norrmejerier sedan 1995, bland annat som affärschef för färskvaror och som marknads- och innovationschef.

–   Vad vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Därför behöver vi sätta hållbarhetsarbetet högst upp på agendan och Anna-Karins breda erfarenhet ger oss bästa möjliga förutsättningar att kunna ta nästa steg, säger Anders Fredriksson, vd på Norrmejerier.

Norrmejerier har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan företaget grundades 1971. För att minska miljöbelastningen började exempelvis Norrmejerier tidigt att samdistribuera sina produkter tillsammans med andra livsmedel. År 2005 investerade företaget i en biogasanläggning vid Umeå mejeri för att driva på utvecklingen mot fossilfria mejerier.

Norrmejerier har ett hållbarhetsprogram som sträcker sig till 2030 med sikte på att uppfylla FN:s globala hållbarhetsmål, Sveriges nationella miljömål och branschspecifika initiativ. För att bidra till att göra Norrland till en klimatpositiv zon arbetar Norrmejerier i dag främst med att fasa ut fossila energikällor och drivmedel, främja den biologiska mångfalden, minska matsvinnet och öka livsmedelsförsörjningen i Norrland.