Matförpackningar av papper kan innehålla cancerframkallande ämnen, visar en ny studie. Nu ställs hårdare krav på reglering från en rad länder i EU.

Konsumentorganisationer i Italien, Spanien, Danmark och Norge har undersökt 76 papp- och pappers­produkter som kommer i kontakt med mat, till exempel kaffekoppar, sugrör, servetter och förpackningar. Alla förpackningar hade någon form av tryck och i testet analyserades kemikalier som kan finnas i trycket. Det visade sig att drygt en av sex förpackningar innehöll primära aromatiska aminer, PAA, som är misstänkt cancerframkallande.

I Sun-Maids russinförpackningar hittades ämnen som misstänks vara cancerframkallande och hormonstörande.

Vilken mat vi äter, och hur den är framställd – ekologisk, närproducerad, processad, och så vidare – är en alltmer fram­trädande fråga i dagens samhälle. Vad som där­emot inte diskuteras i någon större omfattning är hur maten vi äter förpackas och görs tillgänglig. Vad innehåller egentligen alla de tusentals tuber, konservburkar, kartonger och pappers­omslag vi möter i en livs­medelsaffär?

– I många fall kan det finnas risk för att trycksvärta går igenom kartongen och därför har många pappersförpackningar dubbelförpackningar med en tunn plastpåse på insidan.

Maria Hammarling, projektledare Sveriges Konsumenter

– Vi vill självklart ha samma hårda reglering för samtliga livsmedelsförpackningar. Lagstiftningen borde finnas på plats direkt när företag börjar övergå till pappersförpackningar. Många tror att det är mer miljövänligt med papper, men det är det inte om den innehåller farliga kemikalier, säger Maria Hammarling till Råd & Rön.