Försäljningen i ICA-butikerna steg med 3,4 procent i augusti  2019 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,2 procent.

Läs också: Ica-aktien rusar på börsen – All time high

Under augusti 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 571 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 3,4 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-augusti 2019 uppgick försäljningen till 81 010 Mkr, en ökning med 2,8 procent jämfört med i fjol.

Läs också: ICA visar fortsatt bra – resultatutveckling

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för augusti månad uppgår till +0,4%.

Per den 31 augusti uppgick antal ICA-butiker till 1 272. Butiksförsäljningen för september publiceras den 8 oktober 2019 kl 08:45.