ANNONS

Ur hållbarhetsrapporten

Under kvartalet har man fattat beslut om en ny långsiktig bränslestrategi. Den innebär att alla godstransporter på väg ska vara fossilfria senast 2030 och att vi ska nå målet i storstadsregionerna redan 2025. Det är ett ambitiöst mål och kommer att innebära ökade investeringar i ny teknik och fossilfria bränslen.

Andra kvartalet 2019

Händelser efter kvartalets utgång

”Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång”

Fakta. Ica i siffror (april-juni 2019)

Försäljning efter skatt uppgick till 30,5 miljarder kronor, en ökning med 4,3 procent från samma period i fjol. 

Vinsten lägre

Resultat efter skatt var 520 miljoner kronor, jämfört med 935 miljoner kronor under det andra kvartalet i fjol. 

Läs också: ICA Gruppens vägtransporter fossilfria senast 2030

-Även i årets andra kvartal har vi en bra resultatutveckling i koncernen och en god försäljningstillväxt, med fortsatt hög ökningstakt i vår e-handel. Ytterligare en pusselbit har också fallit på plats i och med att vi i maj avyttrade Hemtex. I kvartalet har vi också beslutat om en ny långsiktig bränslestrategi, ett viktigt steg i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Vårt förändringsarbete fortsätter i hög fart för att möta höga krav och förväntningar från våra kunder, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs också: Anders Bärlund har utsetts till ny direktör för strategi och affärsutveckling (CSO) på ICA Gruppen.

ANNONS