Ur hållbarhetsrapporten

Under kvartalet har man fattat beslut om en ny långsiktig bränslestrategi. Den innebär att alla godstransporter på väg ska vara fossilfria senast 2030 och att vi ska nå målet i storstadsregionerna redan 2025. Det är ett ambitiöst mål och kommer att innebära ökade investeringar i ny teknik och fossilfria bränslen.

Andra kvartalet 2019

Händelser efter kvartalets utgång

”Inga väsentliga händelser har ägt rum efter kvartalets utgång”

Fakta. Ica i siffror (april-juni 2019)

Försäljning efter skatt uppgick till 30,5 miljarder kronor, en ökning med 4,3 procent från samma period i fjol. 

Vinsten lägre

Resultat efter skatt var 520 miljoner kronor, jämfört med 935 miljoner kronor under det andra kvartalet i fjol. 

Läs också: ICA Gruppens vägtransporter fossilfria senast 2030

-Även i årets andra kvartal har vi en bra resultatutveckling i koncernen och en god försäljningstillväxt, med fortsatt hög ökningstakt i vår e-handel. Ytterligare en pusselbit har också fallit på plats i och med att vi i maj avyttrade Hemtex. I kvartalet har vi också beslutat om en ny långsiktig bränslestrategi, ett viktigt steg i det fortsatta hållbarhetsarbetet. Vårt förändringsarbete fortsätter i hög fart för att möta höga krav och förväntningar från våra kunder, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Läs också: Anders Bärlund har utsetts till ny direktör för strategi och affärsutveckling (CSO) på ICA Gruppen.