I en storsatsning på svensk livsmedelsproduktion och svenska lantbrukare kommer ICA lansera ett svenskt alternativ till halloumi. Produkten är skapad helt på mjölk från Norrland och tas fram tillsammans med Norrmejerier. Satsningen är en del i ICAs arbete för att öka produktionen av svensk mat och möta kundernas efterfrågan. Produkten är det första storskaliga svenska alternativet till halloumi och ICA räknar med en försäljning på 350 ton årligen. 

– Att ICA tillsammans med de norrländska bönderna kan lansera ett svenskt alternativ till halloumi är ett viktigt bidrag för att visa på möjligheterna med förädling av svensk råvara. I en tid av oro för folkhälsoutmaningar och miljöproblem känns det viktigt att ytterligare investera i de svenska bönderna, som är ledande inom klimat och miljö, säger Anders Svensson, VD ICA Sverige.

Produkten kommer att tas fram vid Norrmejeriers mejeri i Umeå, vilket innebär en investering i en ny ysteri- och förädlingsanläggning och en förstärkning av det norrländska lantbruket. Produkten kommer att ha samma karaktär som dess utländska motsvarighet men bestå till 100 procent av norrländsk mjölkråvara. Produkten kommer att finnas i butik från vecka 38. ICA har som mål att runt 350 ton ska säljas årligen för att möta efterfrågan som finns hos kunderna.

Halloumi har på kort tid blivit väldigt populärt. Importen har ökat kraftigt de senaste åren och förra året importerades 4000 ton Halloumi till Sverige. Eftersom de svenska bönderna är ledande inom klimat och miljö, bland annat genom ett starkt djurskydd och en av världens lägsta användningar av antibiotika, har ICA under en längre tid försökt hitta ett svenskt alternativ.

– Halloumin är idag en storsäljare och har blivit självklar på många grillfester, picknickar och familjemiddagar. Det finns idag flera svenska varianter, men för att ta upp konkurrensen med de cypriotiska ostarna har vi letat efter en större aktör att samarbeta med så att vi kan få volymer och bra pris. Det har känts viktigt för oss att kunna erbjuda ett alternativ som inte bara smakar gott, utan också känns bra i magen ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Anders Svensson, VD ICA Sverige.

ICAs samarbetspartner Norrmejerier är Sveriges nordligaste mejeriförening och ägs av mjölkbönderna i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Samarbetet med ICA innebär att Norrmejerier stärker sin betalningsförmåga till de norrländska mjölkbönderna, vilket är viktigt för en fortsatt utveckling av den norrländska mjölkproduktionen och ett levande Norrland.

– På Norrmejerier är vi stolta över vårt Norrland och att med den här satsningen kunna erbjuda människor över hela landet en del av det norrländska mathantverket och samtidigt stärka den norrländska mjölkproduktionen gör oss väldigt glada, säger Anders Fredriksson, VD Norrmejerier.