ICA Sverige och Volvo Lastvagnar inleder ett samarbete för att tillsammans identifiera vilka transportflöden som kan elektrifieras. På sikt kommer samarbetet att utvidgas till fler områden som kan bidra till minskad miljöpåverkan från transporter. 

I ett första steg kommer ICA Sverige och Volvo Lastvagnar att tillsammans analysera delar av ICA Sveriges transportflöden för att hitta möjliga rutter för eldrivna fordon.

Anders Svensson VD ICA Sverige Fotograf Anders Wiklund TT

– Vi har ett viktigt ansvar att minska miljöpåverkan från våra transporter. Att vi nu inleder ett samarbete med Volvo Lastvagnar gör att vi kan accelerera utvecklingen för att minska utsläppen från våra transporter och det ligger helt i linje med ICAs hållbarhetsarbete, säger Anders Svensson, VD på ICA Sverige.

Samarbetet omfattar ICA Sveriges vägtransporter i Sverige, både inom stadskärnor och längre transporter mellan städer. ICA Sverige och Volvo Lastvagnar ska tillsammans skapa förutsättningar för implementering av eldrivna lösningar, både med befintlig teknik och genom att tillsammans testa ny teknik.

Roger Alm, VD på Vovo Lastvagnar

– Tillsammans kan vi snabba på införandet av effektiva, fossilfria transportlösningar. Samarbetet kommer att ge oss en djupare förståelse för hur eldrivna fordon snabbt kan minska koldioxidutsläppen från stora transportflöden, säger Roger Alm, VD på Volvo Lastvagnar.

Volvo Lastvagnar - Butiksnytt

ICA Sverige och Volvo Lastvagnar har lång erfarenhet av att arbeta för att minska miljöpåverkan från sina verksamheter. ICAs mål är att koncernens svenska bolag ska ha helt fossilfria vägtransporter senast 2030. Volvo Lastvagnar tillverkar och säljer sedan 2019 helt eldrivna lastbilar för bland annat leveranser till butiker i städer.