Lägre framtidstro på främst försäljningen inom såväl butiker som e-handel bidrog till att Framtidsindikatorn minskade i januari. Men förväntningarna på lönsamhet och antal anställda föll också i januari. För detaljhandeln som helhet backar alla delkomponenter i framtidsindikatorn i januari, både jämfört med december och jämfört med januari förra året.

– Framtidsindikatorn för butikerna minskade i januari jämfört med månaden innan. De första månaderna tillhör normalt sett årets sämsta försäljningsmånader och när hushållen dessutom är dystra är det inte förvånande att handlarna är oroliga – inte minst sett till att framtidsindikatorn i december var lägre än tidigare år, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Fallande förväntningar på lönsamhet
Framtidsindikatorn för lönsamheten minskade inom såväl dagligvaruhandel och sällanköpsvaruhandel som i e-handeln jämfört med förra månaden.

–Noterbart är att även e-handeln utvecklades svagt under perioden. Jämfört med januari förra året är det framförallt på lönsamhetssidan som e-handlarna har lägre framtidsförväntningar än tidigare, säger Karin Johansson.

Samtidigt är det fortfarande stor skillnad mellan handelns olika delar där sällanköpsvaruhandeln med en framtidsindikator på 84,1 ligger tydligt under såväl dagligvaruhandel (94,2) som e-handel (106,5). Den neutrala nivån är 100.