ICA Fastigheter utvecklar ett levande stadskvarter med en ICA Supermarket samt 70 bostäder i Limhamns Sjöstad i Malmö kommun. Bostäderna ovan gatuplan möjliggörs genom en tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med JM. ICA Fastigheter har flera liknande projekt på gång och ambitionen för ICA är att fortsätta hitta projekt där etablering av en ny butik kan kombineras med bostäder, hotell, kontor, vård eller service.

ICA Fastigheter, tillsammans med JM, kommer att utveckla hela kvarteret i Limhamns Sjöstad till ett stadsmässigt blandstadskvarter med ICA-butik och bostäder och service. ICA Fastigheter bygger en ICA Supermarket, en restaurang samt ytterligare en kommersiell lokal i gatuplan tillsammans med ett underjordiskt garage.

Drygt 70 nya bostäder ovan gatuplan möjliggörs genom en tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med JM.

– Limhamns Sjöstad är en expansiv del av Malmö och vi är mycket glada över att vi nu kan vara med och utveckla en levande och hållbar stadsmiljö som kommer bli navet för alla de människor som kommer bo leva och verka här. Att kunna bygga bostäder i samband med butiksetableringar är något vi vill fortsätta göra. Det är ekonomiskt rationellt och skapar också livfulla och trygga bostadsområden, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

Illustration: Yellon

Butiken kommer att ha ett kunderbjudande med stort utbud på färskvaror, enkelhet och hållbarhet. De kommersiella delarna av fastigheten kommer certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. ICA Supermarket planeras öppna till julhandeln 2022 och inflyttning i bostäderna förväntas till 2023.

Projektet innehåller cirka 7 000 kvadratmeter bostäder, cirka 2 000 kvadratmeter kommersiell verksamhet och tillhörande inomhusparkering. Området Limhamns Sjöstad i västra Malmö är under förvandling och när området står klart kommer det att innehålla cirka 4 000 – 5 000 bostäder.

Limhamns Sjöstad är bara ett av flera projekt där ICA Fastigheter, tillsammans med samarbetspartners genom tredimensionell fastighetsbildning, planerar att bygga bostäder och annan service i anslutning till ICA-butiker. Till exempel planerar ICA Fastigheter för cirka 250 bostäder i Lund, cirka 1 000 bostäder i Sollentuna och cirka 120 bostäder i Enköping i samband med butiksetableringar.