Förlängningarna avser hyresavtal om totalt cirka 107 000 kvm för lokaler i fastigheterna Fördelaren 1 i Kungälv, Slammertorp 3:3 i Järfälla och Planeraren 2 i Borlänge. Förlängning sker med fem år i Kungälv, sju år i Järfälla och åtta år i Borlänge. I samband med tecknandet av de nya hyresavtalen har Catena förbundit sig investeringar i storleksordningen 55 Mkr i fastigheterna.

– ICA är en viktig kund med stora volymer och hög förändringstakt, vi är mycket glada över att ICA väljer att fortsätta samarbetet med Catena och ser fram emot att utvecklas vidare tillsammans, säger Maths Carreman, Catenas Regionchef i Stockholm.