I dessa Coronatider har efterfrågan på både torr- och färskjäst ökat dramatiskt. Det finns dock ingen anledning att köpa mer jäst än det som planeras att användas i närtid, produktionförmågan är fortsatt god. Det menar Jästbolaget, som står bakom KronJäst, den mest sålda jästen i Sverige.

– Det är självklart roligt att se att många svenskar bakar när de spenderar mer tid hemma. Det finns dock ingen anledning att köpa mer jäst än du tänker använda den närmaste veckan. Vi producerar för fullt och det är ingen risk att nyproducerad jäst inte ska nå butikshyllorna, säger Anna Bjur, affärsutvecklingschef på Jästbolaget.

Jästbolagets anläggning i Sollentuna utanför Stockholm har sedan i helgen infört extraskift under nätter och helger för att ytterligare öka mängden tillverkad jäst. I nuläget producerar Jästbolaget dubbel volym jämfört med förra året. Med detta hoppas Jästbolaget kunna fylla upp de snabbt tömda hyllorna i butikerna.

– Även om i synnerhet torrjäst har lång hållbarhet riskerar vi ett stort matsvinn om svenskarna köper stora mängder jäst som sedan aldrig används. Det är ett resursslöseri och därför vill jag verkligen uppmana alla att bara köpa den jäst du faktiskt tänker använda i närtid. Vi producerar mycket jäst varje dag och butikshyllorna fylls kontinuerligt på, säger Anna Bjur.

Så tillverkas jäst

  • Jäst är en encellig svamp som används för att få exempelvis degar och drycker att jäsa. 1 gram färsk jäst består av ca 10 miljarder jästceller.
  • Jästproduktion är ingen tillverkningsprocess i traditionell mening utan en odlingsprocess. I processen måste jästcellerna få exakt de förhållanden som gynnar en bra tillväxt, men framför allt att se till att jästen får de egenskaper som krävs för exempelvis bakning eller vinproduktion.
  • Den största insatsvaran i jästproduktion är melass, en biprodukt från sockerproduktion.
  • Vid framställningen odlar man jästen i stora tankar där den knoppar och bildar fler jästceller vid optimala odlingsförhållanden för temperatur, pH, tillgång till luft och näring.
  • Torrjäst och färskjäst kommer från samma grundprodukt, men där man dragit ur olika mängd vatten ur slutprodukten.