I höstas tog Jula beslutet att inte köpa in fler engångsgrillar och sälja ut innevarande lager. Det resulterade i att engångsgrillar numera inte finns i Julas sortiment.

Engångsgrillen var en omdebatterad produkt redan under förra sommaren, vilket ledde till att Jula under hösten fattade beslutet att inte köpa in fler.

Joachim Frykberg, VD Jula AB

– Jula är ett ansvarstagande företag, som tar vårt klimatavtryck på allvar och har beslutat att minska det. Eftersom engångsgrillen ofta hamnar som skräp i naturen istället för att återvinnas, och dessutom innebär en brandrisk, är beslutet helt i linje med vår hållbarhetsstrategi, säger Joachim Frykberg, VD Jula.

Fler åtgärder

Jula har tidigare i år även informerat om att engångsprodukter av plast, så som muggar, tallrikar, bestick och sugrör, fasas ut och ersätts av alternativ som är baserade på förnyelsebara råvaror.

– Materialen vi använder i produkter och förpackningar behöver återföras till sina materialcykler efter sin användning. Det är något vi som företag arbetar aktivt med, men också något som privatpersoner måste ta ansvar för, säger Maria Ragnarsson, Sustainability Manager på Jula.