I en färsk undersökning genomförd av Origo Group fick respondenterna välja ut tre av elva proteinkällor som de tror är mest klimatsmarta. 70 procent rankade ägget som ett av de mest klimatsmarta proteinerna. Som nummer två hamnade linser och bönor. Undersökningen visar också att hälften av respondenterna äter ägg flera gånger i veckan och nästan en femtedel äter ägg dagligen. 

I slutet av maj i år genomförde Origo Group en attitydundersökning på uppdrag av branschorganisationen Svenska Ägg. På frågan om vilka som är de tre mest klimatsmarta proteinkällorna svarar hela 70 procent ägg, som därmed toppar listan, tätt följt av linser och bönor på 67 procent.

– Vi är glada över att så många är medvetna om äggets höga proteininnehåll och att det är ett klimateffektivt protein. Det beror på att hönan är en duktig foderomvandlare. För varje två kilo foder som hönan äter lägger hon ett kilo ägg, säger Marie Lönneskog Hogstadius, verksamhetsledare på Svenska Ägg.

Åldersskillnader

I undersökningen syns en tydlig skillnad mellan de yngre och äldre respondenterna. Bland de som är 36 år och äldre toppar ägg listan. Men för de yngre, mellan 18 och 25 år, toppas listan av vegetariska proteiner och ägget kommer på fjärde plats. 

– Vegotrenden växer sig allt starkare, framförallt bland unga. Undersökningar visar att de främsta anledningarna till att unga väljer vegetariskt handlar om klimatpåverkan och den egna hälsan. Många som identifierar sig som vegetarianer äter dock ägg, vilket underlättar när man vill äta hälsosamt och samtidigt få tillgång till fullvärdigt protein och alla essentiella aminosyror,säger Marie. 

Svensk produktion ger värdefulla mervärden

Undersökningen visar också att många är medvetna om att Sverige har en bättre djurvälfärd än andra europeiska länder och att svenska ägg är fria från salmonella. Dessutom känner fler än tidigare till att svensk äggproduktion är helt antibiotikafri.  

– Det är glädjande och här tror jag att märkningen ”Från Sverige” har bidragit till att öka medvetenheten och efterfrågan på svensk mat. Det finns många fördelar med att välja svenskt. Bland annat god smak, hög kvalitet, god djuromsorg och miljöhänsyn, säger Marie. 

Ny Livscykelanalys ska visa äggets klimatpåverkan  

År 2008 genomförde Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK, numera RISE) en livscykelanalys (LCA) för branchorganisationen Svenska Ägg. Den visade att ägg, i jämförelse med andra animaliska livsmedel, faller väl ut avseende klimatpåverkan och energiförbrukning till proteininnehåll. Under hösten planerar Svenska Ägg att genomföra en ny analys för att få uppdaterade siffror. 

– Mycket har hänt på drygt tio år, både inom äggbranschen men också generellt inom livsmedelsproduktionen. Det är dags att genomföra en ny analys, där vi förhoppningsvis också kan jämföra med andra proteinkällor, säger Marie. 

Fakta om undersökningen 

Undersökningen genomfördes av Origo Group på uppdrag av branchorganisationen Svenska Ägg. Datainsamlingen har skett genom webbpanel under perioden 16-27 maj 2019. I undersökningen deltog 803 personer, jämt fördelat mellan kvinnor och män i åldrarna 18-80 år.