Kathrine Löfberg har utsetts till ordförande för coffee&climate (c&c), ett icke-vinstdrivande initiativ där kaffeföretag, offentliga aktörer och lokala organisationer samverkar för att hjälpa småskaliga kaffeodlare att möta klimatförändringar och förbättra sina försörjningsvillkor.

”Ett oerhört viktigt uppdrag med tanke på att klimatförändringarna är en av kaffebranschen största utmaningar. Det handlar om att öka kunskapen och sprida metoder och verktyg som kan användas av kaffeodlare över hela världen för att rädda odlarnas och kaffets framtid, säger Kathrine Löfberg, till vardags ordförande i det familjeägda kafferosteriet Löfbergs.

c&c har sedan starten 2010 hjälpt mer än 92 000 kaffeodlare och deras familjer. Idag är c&c verksamma i Indonesien, Etiopien, Tanzania, Uganda, Brasilien, Honduras och Guatemala.

c&c grundades och drivs av International Coffee Partners (ICP) som består av Löfbergs och sju andra familjeföretag. Tim Hortons (Kanada), Walter Matter (Schweiz) och J.M. Smucker (USA) är associerade medlemmar. Initiativet samarbetar även med den svenska biståndsmyndigheten Sida.