Åsa Rimmerfeldt har rekryterats som redovisningsekonom och HR-administratör till KRAV. Hon kommer närmast från en tjänst som ekonomisk administratör på Uppsala universitet.

– Åsa Rimmerfeldts tidigare erfarenhet och hennes engagemang i frågor som KRAV arbetar för, är viktiga bidrag till vår verksamhet, säger Kjell Sjödahl Svensson, koordinator för regler och kvalitet på KRAV, och Åsa Rimmerfeldts tillfällige chef.

Redan som barn intresserade hon sig för djur och natur. Som ung scout fick hon lära sig att umgås med naturen, och på Jälla naturbruksgymnasium i Uppsala satsade hon på djurvård där hon bland annat fick lära sig att mjölka kor. Därefter tog hon vägen över en förskollärarutbildning innan hon valde att utbilda sig till redovisningsekonom.

– Jag sökte tjänsten på KRAV för att jag vill arbeta i en meningsfull organisation. KRAV driver många frågor som jag står bakom. Om vi ska få en hållbar värld för våra barn att leva i, måste vi tänka på hur vi producerar vår mat, säger Åsa Rimmerfeldt.

Hon anser att ekologisk och KRAV-märkt produktion är viktig för både djur, natur och människor.

– Den ekologiska produktionen påverkar oss alla som lever på planeten! säger Åsa Rimmerfeldt.