Drygt fyra av fem kan tänka sig att vända sig till apoteken för enklare vårdärenden, enligt en färsk Sifo-undersökning på uppdrag av Kronans Apotek. Det är en av anledningarna till att Kronans Apotek nu väljer att satsa stort på nya Drop in-tjänster. Under 2019 ska totalt tio stycken drop in-mottagningar öppnas och i veckan slås portarna upp i Stockholm och Malmö.

Kronans Apotek har sedan början av 2019 börjat erbjuda patienter enklare vårdärenden på Drop-in. Nu utökas satsningen och under året ska runt tio drop-in mottagningar öppnas. Kronans Apotek, som vill vara en ledande aktör i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård, samarbetar med Doktor.se för att hjälpa patienter att undvika onödiga läkarbesök och snabbt hamna på rätt plats i vården.

– Kronans Apotek är en av apotekskedjorna som idag avlastar sjukvården med enklare vårdtjänster på drop-in. Förutom att det bidrar till att lösa tillgänglighets- och köproblematiken är apotekens farmaceuter den enda vårdpersonal som ser patienternas totala läkemedelsförskrivning, vilket minskar risken för felmedicinering, säger Anders Torell, Vd Kronans Apotek .

Enligt en ny Sifo-undersökning, som beställts av Kronans Apotek, uppger fler än fyra av fem att de kan tänka sig att vända sig till apoteken för enklare vårdärenden. Något fler män (85 %) än kvinnor (78 %) är positiva till detta. På frågan om vilka typer av tjänster man kan tänka sig att gå till apoteket för, svarar flest blodtrycksmätning (81 %). Drygt tre av fyra (76%) svarar vaccinationer mot exempelvis TBE, lunginflammation, influensa och vanliga utlandssjukdomar. Cirka 58 procent uppger att de kan tänka sig att gå till apoteken för att göra en undersökning av vitamin- och mineralbrist.

I samma undersökning framkommer att svenskarna upplever långa vårdköer (69 %) som det det största problemet inom svensk sjukvård idag, följt av dålig tillgänglighet (39 %) och för många olika kontaktpersoner (35 %).