Mer än hälften av de spontant tillfrågade i en kundundersökning uppger att deras konsumtion av KRAV-märkt och ekologiskt har ökat de senaste åren. En stor majoritet, 71 procent, tror dessutom att deras eko-konsumtion kommer att öka i framtiden.

Kundundersökningen utfördes i tre livsmedelsbutiker i Mälardalen. Att intervjua kunder i anslutning till en butik anses ge ett tillförlitligt resultat, eftersom köpbeslut fattas mekaniskt, automatiskt och väldigt fort vid själva köptillfället.

Den orsak som kunderna uppgav till att de köper mer KRAV-märkta och ekologiska livsmedel var oftast en ökad medvetenhet, och att särskilt klimat- och hälsodebatten har haft stor inverkan.

– Vi ser att ekoförsäljningen har mattats av efter den kraftiga uppgången för några år sedan, men det är positivt att merparten av de tillfrågade kunderna tror att deras konsumtion av ekologiskt kommer att öka i framtiden. Det är en viktig förutsättning för att vi ska uppnå en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel, säger Anita Falkenek, vd på KRAV.

Närmare hälften av alla i undersökningen önskar dock att butikerna skulle göra det lättare för dem att hitta KRAV-märkt och ekologiskt. De vill se hylletiketter, vippor och fler, större och tydligare KRAV-skyltar nära produkten. De flesta föredrar också att eko-varorna placeras ihop med övriga varor i samma kategori och inte i separata ekologiska sektioner eller hyllor.

– Det finns helt klart utvecklingspotential för ekosortimentet i butikerna. Med tydligare skyltning och märkning av KRAV-certifierade produkter, kan kunderna lättare hitta de livsmedel som de gärna vill köpa, säger Anita Falkenek.

I undersökningen bad man kunderna ange vad de tycker att olika eko-märkningar signalerar. KRAV-märket ansågs ge den tydligaste vägledningen i livsmedelshyllorna, och dessutom signalera högst kvalitet och stå för det mest hållbara alternativet. Detta stämmer överens med resultatet i en nyligen genomförd Kantar SIFO-undersökning som visar att KRAV-märket har mycket stort förtroende bland svenska konsumenter.

Kundundersökningen utfördes i oktober i fjol på KRAVs uppdrag av företaget Retail Academics, ett företag som har avknoppats från detaljhandelsforskningen på Handelshögskolan i Stockholm och som undersöker köpbeteende i alla kanaler (butiker, internethandel osv). Totalt 185 kunder i åldern 18-75 år deltog i undersökningen, varav 63 procent var kvinnor.