Lantmännen ingår samarbetsavtal med Svenskmärkning och kommer under årets andra kvartal utöka märkningen av varumärkesportföljen. Produkter från Kungsörnen, AXA, GoGreen och Korvbrödsbagarn märks under 2021 i syfte att tydliggöra livsmedlens ursprung och förädlingsprocess. På årsbasis kommer över 50 miljoner konsumentförpackade produkter att svenskmärkas.

Mjöl från Kungsörnen märks sedan fjolåret och som märkesanvändare kommer Lantmännen under första halvåret 2021 att utöka användningen av ”Från Sverige”-märket genom märkning av Axa Havregryn samt ärtor, bönor och linser från GoGreen. Även konsumentförpackat bröd från Korvbrödsbagarn kommer märkas successivt under sommaren. På årsbasis rör det sig om drygt 50 miljoner konsumentförpackade produkter som kommer få den nya märkningen.

Med verksamheter i hela spannmålvärdekedjan är Lantmännen en stor aktör inom svensk livsmedelsindustri och vill med adderandet av märkningen bidra till ökat förtroende för  produkterna och stärka kopplingen till svenskt lantbruk.  

– Det handlar i grunden om att göra det enklare för konsumenter att välja produkter som odlas och produceras i Sverige. Den nya märkningen tillsammans med Lantmännen Garanten kommer skapa tydlighet för konsumenter samtidigt som vi synliggör kopplingen till våra ägare, svenska bönder, säger Mark Robinsson, marknadschef på Lantmännen.

– Vi ser att konsumenter allt mer efterfrågar svenskproducerade livsmedel samtidigt som de önskar en ökad tydlighet kring ursprung och hur varan produceras. För att använda märket ska produkten vara odlad, förädlad, förpackad och kontrollerad i Sverige och Lantmännen har hela kedjan från jord till bord. Det är därför glädjande att Lantmännen nu märker ytterligare delar av sin varumärkesportfölj, säger Ulrika Ekström, vd på Svenskmärkning.

Sveriges regering presenterade 2017 en nationell livsmedelsstrategi med övergripande målsättning om att skapa en långsiktigt hållbar och konkurrenskraftig livsmedelskedja.

– Målet med samarbetet är att stödja lantbrukets utvecklingsmöjligheter i hela kedjan från jord till bord. Vi ser att vi som märkesanvändare kan hjälpa till att medvetengöra konsumenter när de väljer svenskt. På det sättet blir märkningen ett bidrag till det övergripande målet i den svenska livsmedelsstrategin om ökad och mer hållbar livsmedelsproduktion, säger Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen.