Idag presenterar Lantmännen sina priser för pool 1. Poolperioden har bjudit på både sol och regn, vilket har resulterat i en stor skörd av varierande kvalitet. Lantmännen presenterar återigen poolpriser som för flertalet grödor ligger över genomsnittet för såväl hela poolperioden som under skördeperioden.

Skörden 2019 uppskattas av Jordbruksverket till 6,6 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd − den näst största skörden på 25 år. En betydande anledning till årets stora skörd var den rekordstora höstsådden 2018. Efter en torr inledning av våren 2019 rådde överlag gynnsamma väderförhållanden under senvåren och sommaren, med undantag för de östra delarna av landet, där det var mycket torrt. Spannmålen som tröskades i början av skördeperioden höll överlag bra kvalitet i samtliga grödor. Från slutet av augusti var regnen återkommande, vilket ledde till sjunkande kvalitet och höga vattenhalter.

Det fysiska spannmålspriset relaterat till Matif har generellt varit pressat under skördeperioden på grund av hög exporttakt från Svarta havet, samtidigt som börspriserna fortsatt att vara stabila på grund av oro för sen majs- och sojasådd i USA. Detta sammanvägt har gjort att prisskillnaden mellan Matif och de fysiska priserna har varit högre än normalt under sommaren och hösten. Lantmännen har utnyttjat prisrörelserna på börsen och har under skördeperioden skeppat ut vara som såldes före skörd, men också hittat köpare till stora volymer för att fortsätta kunna ta emot spannmål från svenska odlare.

Det råder fortsatt god tillgång på vete i världen, med oförändrat höga utgående lagerdagar, medan de utgående lagren för majs och soja har minskat. Faktorer som har påverkat marknaden under året, utöver skördarnas storlek och kvalitet, är handelskriget mellan USA och Kina, den afrikanska svinpestens utbredning samt oron kring Brexit. Den svenska kronans svaga ställning mot euron har varit positivt för poolpriset.

Efterfrågan på ekologisk spannmål minskade under 2019 samtidigt som utbudet ökade kraftigt, vilket resulterade i sjunkande priser på alla ekogrödor. För ekologiska odlare kommer det att bli allt viktigare att ha en marknadsanpassad växtföljd. För ekologiskt frö har marknaden varit fortsatt god och prisnivån stabil.

Lantmännen erbjuder flertalet spannmålsavtal som kan kombineras för att skapa en bra portfölj, där poolavtal är ett av dessa. Handel med finansiella terminer är en annan.

Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.

– Vi har länge pratat om vikten av att ha en strategi för sin spannmålsaffär och vi ser att allt fler planerar sina försäljningar. Intresset för vår finansiella handel har ökat under året vilket är ytterligare ett tecken på att man ser hur man kan bredda sin strategi, säger Mikael Jeppsson.

Lantmännens poolpriser är resultatet av Lantmännens samlade affärer, vilket utöver handel med fysisk spannmål även inkluderar finansiell handel och optionsstrategier. Nivån på poolpriserna beror på hur väl Lantmännen Lantbruk har lyckats med försäljning och prissäkring av spannmål under perioden, som sträcker sig mellan april och november.