Under förra verksamhetsåret växte Lidl Sverige mer än sju gånger snabbare än övriga branschen, det står nu klart när företaget presenterar sitt bokslut för mars 2021 – februari 2022. Lidl växte med 7,1 % (12,8 % 2020/21) medan branschen som helhet växte med 0,9 % (7,1 %). Lidl Sverige fortsätter att ta marknadsandelar från de tre dominerande högpriskedjorna. Nettoomsättningen ökade till 14 186 MSEK, en ökning med 937 MSEK jämfört med föregående verksamhetsår.

Det är femte året i rad som Lidl Sverige växer snabbare än övriga branschen. Tillväxten är framförallt driven av fler kunder i de befintliga butikerna. Under året öppnade Lidl en ny butik, i Sundsvall. Parallellt genomfördes ett omfattande upprustningsprogram av befintliga butiker, totalt upprustades ca 50 % av butiksbeståndet. 

– Vi har sett en tydlig trend de senaste åren, att vi tar mark när människor bryter vanor. Vi är välrustade för det ökade intresse som finns för Lidl bland svenska konsumenter, som nu letar alternativ till de etablerade högpriskedjorna. Ett tydligt bevis är hur vår kundklubb överträffat våra förväntningar och som redan under sommaren sprängde drömgränsen 1 miljon användare. Som mindre aktör på den svenska marknaden kan vi vara snabbfotade och anpassa oss till nya trender, beteenden och förutsättningar. Det ger oss en enorm konkurrensfördel i förhållande till oligopolet och ger oss möjlighet att ta ytterligare marknadsandelar, säger Lidls Sverigechef Johan Augustsson.

Resultatet följde plan och förlusten minskade med 13 MSEK till -132 MSEK (-145 MSEK). Medelantalet anställda ökade till 3 560 (3 409). 

– Vi ser stor potential i Sverige, något som bekräftas av kundtillströmningen. Vi fortsätter att kraftfullt investera i den svenska marknaden, säger Johan Augustsson.

Under 2021 flyttade Lidl Sverige dessutom in i sitt nya huvudkontor i Barkarbystaden. I och med det nya huvudkontoret, som är hela 15 000 kvadratmeter stort, kraftsamlar Lidl ytterligare för att skärpa konkurrensen och utmana de stora dominanterna på den svenska livsmedelsmarknaden.

I samband med att Lidl släpper sin årsredovisning offentliggörs också bolagets hållbarhetsredovisning. Trots att omsättningen ökade med 7 % minskade utsläppen från driften av verksamheten (i ton CO2e) med 4 % jämfört med föregående verksamhetsår.

Ett av livsmedelskedjans fokusområden är minskad plastanvändning i hela produktionskedjan. Lidl satte år 2017 målet att minska plastanvändningen i förpackningarna till egna varumärken med 20 % till 2025, ett mål som redan i år har uppfyllts genom en minskad plastanvändning med närmare 24 %. Idag är dessutom över 300 av Lidls produkter Fairtrade-certifierade och Lidl är därmed den livsmedelskedja som har flest antal Fairtrade-certifierade produkter i Sverige.