Den Svenskutvecklade återvinningsappen Bower (tidigare PantaPå) gör det möjligt att panta alla typer av konsumentförpackning på ordinarie återvinningsstationer och tjäna poäng som kan användas vid nästa köp eller doneras till ett välgörande ändamål. Samarbetet med LloydsApotek innebär att kunder kommer att kunna panta hela sortimentet från LloydsApoteks egna varumärke LloydsApotek och LloydsPharmacy. Panten blir till poäng i Bower-appen, och ger rabatt vid ett nästa köp eller kan doneras till välgörenhet.

” På Lloydsapotek drivs vi av nytänkande lösningar som möjliggör ett hälsosammare liv. Men vi strävar även efter att vårt agerande skapar förutsättning för en hållbar värld. I och med samarbetet med Bower tar vi nu nästa steg i vårt hållbarhetsarbete där vi på ett nytänkande och användarvänligt sätt vill uppmuntra till ett nytt konsumentbeteende. Många förpackningar hamnar idag i vanliga sopkorgar, men genom att addera ett värde på våra produkter, hoppas vi att fler kommer börja återvinna, säger Annelie Söderberg, Marknadschef på LloydsApotek

Den svenskutvecklade återvinningsappen Bower har funnits på den svenska marknaden sedan 2019 och möjliggör pant på alla typer av konsumentförpackningar, där LloydsApotek nu ansluter sig som samarbetspartner med pant på produkter från eget varumärke.

”Om vi ska nå de globala hållbarhetsmålen måste vi se till att ge samtliga förpackningar ett värde, detta för att öka insamlingen. Om förpackningen inte har ett värde och således inte återvinns kommer de stora investeringar som görs för att göra förpackningarna 100 procent återvinningsbara inte spela någon roll. Just därför känns det fantastiskt att en apotekskedja som LloydsApotek ansluter sig till vårt system och därmed sänder en stark signal till branschen om vart vi är på väg”, säger Suwar Mert, VD på Bower