Att mat som producerats, transporterats och ibland även tillagats hamnar i soptunnan i stället för i magen är en av vår tids stora hållbarhetsutmaningar. Idag slängs ungefär var fjärde matkasse i stället för att ätas upp. Matkedjan Willys har som målsättning att halvera sitt matsvinn och har lanserat en rad initiativ för att minska svinnet i butik. Under 2020 gav arbetet goda resultat och man är nu på god väg mot målet.

I Willys butiker kasserades cirka 2 000 ton mindre mat 2020 jämfört med året innan – detta trots att kedjans försäljning under motsvarande period ökade. Willys matsvinn ligger nu på lite drygt 1 procent av omsättningen, vilket är mycket lågt jämfört med branschen.

Förändringen beror bland annat på en rad riktade initiativ som lanserats för att minska matsvinnet. Till exempel har utförsäljningen av fyndlådor med frukter och grönsaker med smärre skönhetsfel eller hög mognadsgrad gjort att 600 ton frukt och grönt räddats från sopcontainern under 2020. Inte mindre än 230 000 fyndlådor med frukt och grönt såldes i Willys butiker under 2020. Även brödsvinnet minskade rejält, med hela 20 procent, under 2020. En bidragande faktor till det är att butiksbakat dagsfärskt bröd har sålts ut på kvällen och att bröd med kort datum har prissänkts.   

– Vi ser att våra kunder är betydligt mer medvetna om problematiken med matsvinn nu jämfört med för några år sedan. Det är många som vill hjälpa till och rädda mat med skönhetsfläckar eller som håller på att gå ut i datum. Våra svinnsmarta erbjudanden och fyndlådor har blivit väldigt populära, säger Elisabeth Konrad, hållbarhetsansvarig på Willys.

Men även pandemin har gett en skjuts till det minskade matsvinnet. Under 2020 ökade försäljningen i dagligvaruhandeln ordentligt när svenska folket i allt högre grad lagade mat hemma i stället för att äta ute. Och med högre försäljning är det fler varor som säljs innan de närmar sig bäst före datum.   

Exempel på initiativ som minskat svinnet i Willys butiker:
– Utförsäljning av fyndlådor med frukt & grönt med skönhetsfläckar eller hög mognadsgrad bidrog till ett minskat svinn med 600 ton under 2020.
– Utförsäljning av butiksbakat dagsfärskt bröd på kvällen och prissänkt bröd med kort datum bidrog till att minska svinnet med 20 procent jämfört med året innan.
 Drygt 150 ton mat skänktes till välgörenhetsorganisationer som till exempel Frälsningsarmén och Stadsmissionen. Nästan hälften av kedjans butiker – drygt 100 butiker – har etablerat samarbeten med lokala hjälporganisationer dit de skänker överbliven mat.
– Digitala hjälpmedel, till exempel automatiserade beställningssystem, hjälper genom avancerad analys butikerna med att beställa rätt mängd varor vid rätt tillfälle och handdatorer hjälper till att identifiera varor med kort datum.