Nu tar Mathem nästa steg i elektrifieringsresan och introducerar en ny ellastbil i leveransflottan. Bilen har tagits fram i ett strategiskt samarbete med REARQ, och går ut på ombyggnation av befintliga dieselbilar till elbilar. Den ombyggda bilen kommer tas i drift i Göteborg.

Elektrifiering av fordonsflottan är ett av de viktigaste initiativen i Mathems hållbarhetsstrategi, och målet är att hälften av flottan ska gå på el till 2025. I arbetet med att uppnå detta tittar Mathem på flera olika möjliga lösningar, bland annat på möjligheten att bygga om dieselbilar till el.

Mathem REARQ bil
Mathem REARQ bil

– Vårt strategiska samarbete med REARQ är otroligt intressant ur flera synvinklar. Dels för att det är ett viktigt steg i rätt riktning mot vårt elektrifieringsmål, men även för att det ger oss spännande möjligheter att bygga om våra befintliga bilar istället för att avyttra dem, vilket ger projektet ytterligare ett hållbarhetslager. Vi ser fram emot att få utvärdera detta som en möjlig lösning på vår elbilsutmaning, säger Staffan Löttiger, Utvecklingschef Operations på Mathem.

Konvertering av en konventionell lätt lastbil går ut på att man monterar bort samtliga delar som har med dieseldriften att göra, t ex motor, växellåda och bränsletankar. Därefter monterar man in en ny elmotor, växellåda och batterier. I sista steget sätts själva drivlinan på plats, och därefter kopplas alla övriga system och funktioner på fordonet in och kontrolleras, t ex klimatanläggning, lampor och instrumentpanel. Slutligen programmeras fordonets datorer, bland annat för att optimera användandet och ge föraren stöd kring till exempel körning och laddning. När skåpet, inklusive kylanläggning, sedan är monterat är ellastbilen redo att användas.

Iveco_MatHem_

– Mathem är en värdefull samarbetspartner för oss. De ser stor potential med vår lösning för att elektrifiera fordonsflottan och vill hitta nya sätt att snabbt ställa om till hållbara transporter. Att göra den här omställningen kräver en stark vilja och nära samarbete för att kunna tillvarata alla de möjligheter och ta sig an utmaningar som dyker upp under övergången. Detta projekt är lärorikt och utvecklande för bägge parter, säger Henrik Wallström, VD och grundare på REARQ.

Den första ombyggda ellastbilen tas inom kort i drift och utvärderas i Göteborg. Om projektet faller väl ut är ambitionen att successivt rulla ut fler bilar i fler städer under året.